SPECIJALIST DERMATOVENEROLOGIJE
Doc. dr. sc. Ana Bakija-Konsuo, dr. med.


Poliklinika Cutis započela je sa radom 2002. godine pod stručnim vodstvom doc. dr. sc. Ane Bakija-Konsuo, kao prva poliklinika za dermatologiju i venerologiju na području
Dubrovačko neretvanske županije ali i jedina zdravstvena ustanova koju je osnovala i koju vodi žena – liječnica specijalist dermatovenerologije.
OBRAZOVANJE

1982.–1989. diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1997.–2001. obranom magistarskog rada „Keratosis palpmoplantaris transgrediens- Mljetska bolest“ stekla akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2011. obranom doktorske disertacije “Istraživanje povijesnog utjecaja lepre na prevalenciju varijanti gena PARK2/PACRG kod stanovništva otoka Mljeta” stekla akademski stupanj doktora znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu


ČLANSTVA U ZNANSTVENIM I STRUČNIM UDRUŽENJIMA

Hrvatskog dermatovenerološkog društva (HDD)
Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju (HDAKI)
Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ)
Hrvatske liječničke komore (HLK)
Europskog društva za dermatologiju i venerologiju (European Academy of Dermatology and Venerology - EADV)KONGRESI

Aktivno sudjelovala na više domaćih i inozemnih skupova.

Na 3em kongresu u Kemeru – Antalya 2001. za rad „Mal de Meleda – still present on the island of Adriatic sea“ dobila je prvu nagradu.

Pohađala brojne europske i svjetske edukacije iz područja estetske dermatologije (laseri, fileri, Botox, kemijski pilinzi) u Firenzi, Rimu, Parizu, Bledu, Lisabonu i Nici.